Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Thông báo

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học :
Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học : "Di sản Việt Nam - Ấn Độ: Mối quan hệ xuyên văn hoá"

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học " Di sản Việt Nam - Ấn Độ : Mối quan hệ xuyên văn hoá" Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi(1869-2019)

Thư mời viết bài hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học
Thư mời viết bài hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học

Viện nghiên cứu Tôn giáo phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học:"Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học"

Thư mời viết bài tham luận cho Vesak 2019
Thư mời viết bài tham luận cho Vesak 2019

Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Nam, Việt Nam từ ngày 12 - 14 tháng 5/2019

Thư mời viết bài hội thảo khoa học: Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt
Thư mời viết bài hội thảo khoa học: Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt

Thư mời viết bài hội thảo khoa học: "Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt".

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm